Lirox

THE ROLLBOARD

Guerin Rife skaparen av Evnroll® har också skapat ett enkelt och portabelt verktyg för att avgöra om loftet på puttern är rätt i träffögonblicket.

Verktyget är lika användbart för en klubbmakare som för en golfare. Det finns nämligen två sätt att korrigera för felaktigt loft i träffögonblicket, antingen så:

  • flyttas bollen framåt/bakåt i stansen

  • bockas klubban till rätt loft

Vilket alternativ som väljs beror på hur inövad puttrörelsen är.

Sedan är det lätt att regelbundet kontrollera att din puttning får rätt rullmönster.

RollBoarden har ett mycket fint sammetsliknande material som om det borstas mot spelriktningen innan start kan ge en mycket exakt bild av hur bollen beter sig efter träffen. För att ett utslagsgivande mönstret ska bildas behöver en putt på 7,5 meters puttas från utgångspunkten. Tidigare har detta bara varit möjligt med dyra höghastighetskameror som inte är lätta att ta med ut på t.ex. en puttinggreen eller till tävlingen.  

Mönstren tillhöger visar fyra felaktiga startmönster; två fall där loftet är för högt (de två översta), ett där loftet är noll och bollen bara hasar fram, ett där loftet är för lågt vilket leder till att bollen drivs ner i marken och studsar upp och det sista som visar ett perfekt loft.

Ett vanligt fel som många gör är att härma en duktig spelares puttrörelse, t.ex. en stor forward press, utan att samtidigt kompensera putterns loft.

För att få ett perfekt rull behöver bollen “lätta” 5-10 cm för att sedan landa och börja rulla så snabbt som möjligt. När dimpel-märken går att urskilja har bollen börjat rulla!

En RollBoard är en bra investering för att själv kunna kontrollera och korrigera att putt rörelsen är på plats.

Copyright Lirox AB